top of page

Doświadczenie
zawodowe

2017 - Obecnie

Bemapro

W swojej działalności zajmuję się głównie opracowywaniem projektów branży konstrukcyjnej. Przy wybranych realizacjach zajmuję się także szeroko pojętym zarządzaniem projektem. Więcej szczegółów w zakładce Oferta. 

2017 - 2021

F.I. Statyk

Opracowywanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej; wykonywanie obliczeń i sporządzanie rysunków wykonawczych.

2015 - 2017

Skanska

Nadzorowanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną, wymagania inwestora oraz standardy BHP; koordynowanie zamówień materiałów, wynajmu sprzętu i usług na potrzeby realizacji bieżących robót; wykonywanie obmiarów i rozliczeń wykonywanych robót; przygotowywanie ofert, w tym przetargowych; kompleksowa kontraktacja robót w oparciu o założenia budżetowe.

2013 - 2015

FS Projekt

Opracowywanie dokumentacji projektowej konstrukcji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, hal magazynowych, obiektów przemysłowych; inwentaryzacje budowlane.

Edukacja

2013 - 2015

Politechnika Śląska |
studia magisterskie

specjalizacja budownictwo miejskie i przemysłowe

2008 - 2012

Politechnika Śląska |
studia inżynierskie

specjalizacja konstrukcje budowlane i inżynierskie

Kluczowa umiejętności 
i kwalifikacje

  • znajomość branży budowlanej i praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie.

  • biegła obsługa oprogramowania komputerowego wspomagającego proces budowlany i projektowanie, takich jak AutoCAD, Robot, SpecBud, Mathcad, MS Office, Allplan, Norma.

  • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

bottom of page