top of page
Planowanie budynków

Projektowanie konstrukcji

 • opracowanie koncepcji, współpraca i konsultacje z Architektem i Inwestorem; analiza i wybór optymalnych rozwiązań;

 • opracowanie projektu budowlanego (PAB, PT), wykonanie modelu obliczeniowego i geometrycznego w technologii BIM, koordynacja międzybranżowa, obliczenia sprawdzające warunki nośności konstrukcji oraz określenie warunków posadowienia;

 • opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji. Aktualizacja modelu geometrycznego BIM, opracowanie detali połączeń, przyjęcie parametrów i opracowanie zestawień materiałów, wydanie rysunków wykonawczych konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych.

Zarządzanie projektem

 • analiza projektu pod kątem optymalizacji (value engineering), w różnych fazach (analiza przedprojektowa, przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizacja); szukanie i proponowanie różnych alternatywnych rozwiązań ponoszących jakość i obniżających koszty materiałów i pracy;

 • przygotowanie konkursów na Generalnego Wykonawcę, dokumentacji przetargowej, opracowanie tabel zestawczo-cenowych, sprowadzanie ofert do wspólnego mianownika, porównanie ich oraz pomoc w negocjacjach;

 • przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego w tym nadzór autorski lub inwestorski, kontrola finansów oraz harmonogramu budowy, zarządzanie i kontrola nad obiegiem dokumentów;

 • pomoc w pozyskiwaniu wykonawców, przy budowie dzięki rozbudowanym kontaktom wśród sprawdzonych firm wykonawczych;

 • odbiory inwestycji; z czynnym uczestnictwem i sprawdzanie jakości robót na bieżąco w trakcie trwania realizacji wraz z monitoringiem wad i usterek przy pomocy systemu informatycznego.

budowa
Wielopiętrowy budynek

Dlaczego ja?

 • posiadam bogate doświadczenie zarówno przy projektowaniu jak i wykonawstwie na małych oraz bardzo dużych projektach;

 • podchodzę kreatywnie do każdego projektu i problemu, szukam niestandardowych rozwiązań;

 • posiadam rozbudowaną sieć kontaktów w gronie specjalistów i ekspertów branży budowlanej, dzięki czemu jestem w stanie szybko i sprawnie poradzić sobie praktycznie z każdym problemem projektowym lub realizacyjnym;

 • traktuję pieniądze i czas Inwestora jak swoje, skutecznie szukam optymalizacji, pilnuję finansów, redukuję ilości i wartości robót dodatkowych w trakcie realizacji.

bottom of page